Stav nouze COVID-19

Zásady ochrany při pomoci

Základem snížení šíření infekce je zamezení nebo snížení kontaktu všech osob.

Dezinfekce:
 1. Provádějte pravidelně min. 2x denně dezinfekci předmětů, se kterými jste často v kontaktu: mobil, klávesnice a myš, volant, řadicí páka, kliky u dveří, zapínače a vypínače.
 2. Provádějte častěji čištění toalety, koupelny a kuchyně, výměnu kartáčků, ručníků a ložního prádla.
 3. Větrejte místnosti minimálně jednou za hodinu nebo jednou za 2 hodiny.
Osobní hygiena:
 1. Věnujte se osobní hygieně více než obvykle.
 2. K umývání rukou používejte tekuté mýdlo a tekoucí teplou vodu.
 3. K osušení rukou má každý člen rodiny vlastní ručník, nebo používejte jednorázové papírové utěrky.  
 4. Po návratu domů, po použití toalety, před jídlem, po jídle, po kontaktu s cizí osobou nezapomeňte na umytí nebo lépe dezinfekci rukou (pro zajištění účinnosti dodržujte bezkontaktní interval – po ošetření rukou se po dobu 20 sec. ničeho nedotýkejte).
 5. Konzumaci jídla provádějte pouze v prostorech k tomu určených, při jídle nepoužívejte mobilní telefon ani počítač.
Práce:
 1. Pokud Vám to zaměstnavatel umožní, zvažte variantu pracovat z domu.
 2. Pokud je nutná Vaše přítomnost na pracovišti, dodržujte bezpečnou pracovní vzdálenost mezi kolegy/zákazníky – 2 až 4 m.
 3. Zvyšte frekvenci větrání místností minimálně jednou za hodinu.
 4. Dbejte pokynů zaměstnavatele.
Rodina, přátelé:
 1. V těchto dnech jsou zrušeny aktivity, které zahrnují setkávání lidí: sportovní aktivity, návštěva obchodních center, návštěvy, společenské akce.
 2. Veškerou činnost, která zahrnuje setkávání dvou a více lidí a která není nezbytně nutná, odložte na dobu po ukončení stavu nouze.
 3. Vyvarujte se fyzickému kontaktu jako je podávání rukou.
 4. Nákupy nutných potravin, léků a drogerie provádí jeden člen rodiny.
 5. Návštěvy omezte na nejkratší možnou dobu – ošetření, dovoz potravin, léků a drogerie.
 6. Chraňte své nejbližší a buďte ohleduplní ke svému okolí. Rizikovou skupinou jsou lidé vyššího věku a lidé s chronickým onemocněním srdce, dolních cest dýchacích nebo autoimunitním onemocněním.
Kontaktování lékaře:
 1. Pokud se necítíte dobře, máte příznaky chřipky nebo nachlazení, zůstaňte bez prodlení v domácím léčení.
 2. Telefonicky kontaktujte lékaře a informujte ho o svém stavu, zeptejte se na další postup.
 3. Při akutním zhoršení stavu je potřeba kontaktovat lékaře, KHS, zaměstnavatele.
V lékárně:
 1. e-Recepty na chronickou léčbu můžete od lékaře získat formou SMS nebo e-mailu.
 2. Respektujte doporučení Vašeho lékárníka.
 3. Při vstupu do lékárny dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních pacientů 2 – 4 m.
 4. Některé lékárny umožňují vstup pouze 2 – 4 pacientů ve stejnou dobu.
 5. Pro ochranu sebe i Vašeho lékárníka preferujte bezkontaktní předání e-Receptu.
 6. Nepředávejte mobil do rukou lékárníka. Najděte identifikátor e-Receptu v mobilu, mobil položte na táru a otočte směrem k lékárníkovi. Takto postupně předejte lékárníkovi identifikátory všech Vašich e-Receptů.
 7. Při kontaktu s lékárníkem se vyhýbejte sahání na táru, nahýbání na táru.
 8. Platbu provádějte, pokud možno, bezkontaktně. Chráníte tím zdraví sebe i Vašeho i lékárníka.
 9. Pokud musíte kašlat nebo kýchat, prosím používejte jednorázové kapesníky nebo vlastní rukáv v lokti.
 10. Personál lékárny Vám rád doporučí přípravky vhodné pro léčbu vašich akutních problémů.
 11. Omezte dobu svého pobytu v lékárně na nejmenší možné minimum. Doplňkový sortiment jako je obuv, sluneční brýle, dermokosmetika a ostatní přípravky, které nejsou nezbytně nutné, si přijďte vybrat po ukončení nouzového stavu.
Nedostatkové zboží (respirátory, roušky, dezinfekce, některé léky):
 1. Při nedostatku položek na skladě nebo celkovém výpadku některých léčivých přípravků je možné, že budou nastaveny limity na jeden prodej.
 2. Suroviny pro přípravu dezinfekčních přípravků jsou rovněž dostupné pouze v některých lékárnách z dostupných zásob. Příprava probíhá ve velmi omezeném množství dle našich možností.
 3. Respirátory a roušky jsou v současné době distribuovány státem přednostně zdravotnickým pracovníkům (lékařům, zdravotním sestrám apod.). Jakmile budou dostupné pro veřejnost, budeme Vás o tom informovat.
 4. Konkrétním pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje používání respirátoru nebo roušky, může tyto prostředky zajistit pouze ošetřující lékař – specialista.

Setkání s nákazou:
 1. Pokud se setkáte s osobou, u které je potvrzena nákaza COVID-19, nebo která byla v kontaktu s osobou prokazatelně infikovanou COVID-19:
  1. Neprodleně kontaktujte lékaře, krajsou hygienickou stanici (KHS) a zaměstnavatele.
  2. Zkuste identifikovat osoby, se kterými jste byl v posledních 14 dnech v kontaktu déle než 15 minut, nebo i v krátkém fyzickém kontaktu.
  3. Seznam těchto osob po vás může chtít zástupce KHS.
 2. Pokud se setkáte s osobou, která byla v kontaktu s osobou, která je nově v karanténě:
  1. sledujte zdravotní stav této osoby.
  2. sledujte svůj zdravotní stav, v případě zhoršení kontaktujte telefonicky lékaře.
  3. dbejte na osobní hygienu a snižte fyzický kontakt se svým okolím.
 3. Při příznacích chřipkového onemocnění nebo nachlazení zůstaňte v domácí léčení, při zhoršení zdravotního stavu kontaktujte lékaře, KHS a informujte svého zaměstnavatele.
I váš zodpovědný přístup může pomoci k rychlejšímu ukončení stavu nouze. Postupujte, prosím, racionálně a veďte i svou rodinu a přátele k zodpovědnosti. Sledujte aktuální informace na https://koronavirus.mzcr.cz/ a https://lekarnici.cz/aktualne.aspx.
 
 
PharmDr. Nina Švédová
Lékárna Dr. Max
Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno
 
Nina.svedova@drmax.cz